พายุฤดูร้อนพัดถล่มต้นไม้หักโค่น

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม มีลมกระโชกแรง และต้นไม้หักโค่นในพื้นที่ตำบลเวียงทอง โดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มต้นไม้หักโค่น ทับห้องน้ำของป่าช้าบ้านเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เร่งเข้าดำเนินการเก็บกวาดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่หักโค่นเรียบร้อยแล้ว

พายุฤดูร้อนพัดถล่มต้นไม้หักโค่น พายุฤดูร้อนพัดถล่มต้นไม้หักโค่น

Share