ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share