รดน้ำดำหัวนายอำเภอสูงเม่น

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2559 รดน้ำดำหัวนายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รดน้ำดำหัวนายอำเภอสูงเม่น รดน้ำดำหัวนายอำเภอสูงเม่น รดน้ำดำหัวนายอำเภอสูงเม่น

Share