กศน.อำเภอสูงเม่น ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ

     ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.อำเภอสูงเม่น)และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรณสัญจร โดยการให้ประชาชนในเขตตำบลเวียงทอง ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือ เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สนใจร่วมบริจาคหนังสือได้ที่ กศน.ตำบลเวียงทอง ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

กศน.อำเภอสูงเม่น ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ

Share