โครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ตามโครงการบ้านประชารัฐ  กู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้าง และซ่อมแซม/ต่อเติม ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1,500,000 บาท ไม่จำกัดรายได้ของผู้ยื่นกู้ และต้องไม่เคยถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาก่อน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี สำหรับลูกค้ารายย่อย วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท        ดังนี้                 – วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%   ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2%  ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5%  ต่อปี หลังจากนั้นดอกเบี้ย MRR – 0.75%                                                                                   – วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีที่ 1-3 0%  3% ต่อปี  ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี หลังจากนั้นกรณีลูกค้ารายย่อยดอกเบี้ย MRR – 0.75%  ลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ย MRR – 1.00%

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) งานสินเชื่อ สาขาแพร่ โทร 054-621-490-5 ต่อ 201 หรือ 094-7095038 นายณัฐชัย นิลทกาล หัวหน้าธุรกิจสาขา

โครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Share