ประเพณีสงกรานต์ตำบลเวียงทอง ประจำปี2559

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง การแข่งขันจุดสะโป้ก และขบวนแห่นางสงกรานต์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ตำบลเวียงทอง ประจำปี2559 ณ ลานอเนกประสงค์วัดเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ผู้สูงอายุ และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรำลึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

ประเพณีสงกรานต์ตำบลเวียงทอง ประเพณีสงกรานต์ตำบลเวียงทอง ประเพณีสงกรานต์ตำบลเวียงทอง

Share