ขั้นตอนในการเสนอโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะชุมชน

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ได้กำหนดขั้นตอนการเสนอโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะชุมชนเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม โทร 054-511-356 หรือ โทรสาร 054-521-852 ขั้นตอนในการเสนอโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะชุมชน

Share