ประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ในท้องที่ตำบลเวียงทอง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฏหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

 

Share