เหตุไฟไหม้ป่าสวนสักบ้านผาสุก หมู่ที่ 11

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14.55น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสวนสัก ณ บริเวณบ้านผาสุก หมู่ที่ 11 ต.เวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สั่งการระงับเหตุดังกล่าวจนเพลิงสงบเรียบร้อยแล้ว (หากพบเห็นไฟไหม้ โทร199 หรือ อบต.เวียงทอง 054-650137 ตลอด24ชั่วโมง)

IMG_1301 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1310

Share