โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ มอบผ้าห่มนวมกันหนาวให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งของประชาชนในตำบลเวียงทอง จำนวน 150 ผืน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง เป็นผู้มอบ ผ้าห่มนวมกันหนาว ซึ่งการมอบครั้งนี้เป็นการดำเนินตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่งของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในตำบล เวียงทอง

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

Share