เหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณบ้านผาสุก หมู่ที่11

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง บริเวณบ้านผาสุก หมู่ที่11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สั่งการระงับเหตุดังกล่าวจนเพลิงสงบแล้ว

เหตุเพลิงไหม้หญ้า บ้านผาสุก เหตุเพลิงไหม้หญ้า บ้านผาสุก เหตุเพลิงไหม้หญ้า บ้านผาสุก

Share