ประเมินสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสูงเม่น และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ออกตรวจประเมินสุขภาพเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้น เช็คประวัติวัคซีน ประเมินภาวะโภชนาการพัฒนาการ คัดกรองออทิสติก ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ครูผู้ดูแลเด็ก

ประเมินสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประเมินสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share