มอบอุปกรณ์สร้างห้องน้ำ

     เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ และ หอการค้าจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์สำหรับสร้างห้องน้ำให้แก่ นางวันเพ็ญ จินดามณี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 54/1 ม.4   ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้ยากจนไม่มีรายได้และไม่มีผู้อุปการะ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่

มอบอุปกรณ์สร้างห้องน้ำ มอบอุปกรณ์สร้างห้องน้ำ

Share