กั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

     ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งของตำบลเวียงทองซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำยมเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตร  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงได้สนับสนุนกระสอบฟาง จำนวน 3,000 ใบ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ทำนาปรัง โดยได้รับความอนุเคราะห์รถแบคโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อทำฝายกั้นแม่น้ำยม ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อให้มีระดับน้ำเพียงพอสำหรับสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า แจกจ่ายแก่เกษตรกร

กั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง_DSC0003กั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

Share