โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)

     เมื่อวันที 25 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัด รองปลัด เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศหนาวเย็นจัด โดยมอบให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 300 ผืน  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

_DSC0029 _DSC0058 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)A1

Share