มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบเงินช่วยเหลือ นางหลิด ศรีวิชัย บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ที่10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้ขาดผู้ดูแลและบ้านพักอาศัยทรุดโทรม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Share