ซ้อมแผนรับมือไฟไหม้

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการซ้อมแผนรับมือไฟไหม้ ให้กับคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยซ้อมการอพยพออกจากอาคารเรียน การค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้เบื้องต้นการเกิดเหตุไฟไหม้ รวมทั้งสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

_DSC0314 _DSC0360

Share