ประชุมปลูกข้าวนาปรังประจำปี 2558/2559

         เมื่อวันที่ 9 และ 11 ธันวาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านโพธิสุนทรและกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านเวียงทอง ณ วัดโพธิสุนทร และ วัดผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อปรึกษาหารือและชี้เเจงแนวทางการปฎิบัติในการสูบน้ำให้แก่เกษตรกรที่ทำนาปรังให้มีน้ำเพียงพอแก่การเพาะปลูกตลอดฤดูแล้ง

_DSC0788 _DSC0822 _DSC0007 _DSC0036

 

 

Share