รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  อำเภอสูงเม่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก  ตามคำขวัญ  “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอ   สูงเม่น พร้อมด้วย นายสนั่น   จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และสาธารณสุขอำเภอ    สูงเม่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลเวียงทอง  เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Share