โรงเรียนอนุบาลและศพด. อบต.เวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2558 โดยทั้งคณะครูและนักเรียนทั้งหมดได้นำกระทงใบตองไปลอยในเรือไฟเบอร์ที่จัดไว้ให้ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมลอยกระทงกัน ซึ่งอยู่บริเวณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

โรงเรียนอนุบาลและศพด. อบต.เวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลและศพด. อบต.เวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลและศพด. อบต.เวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลและศพด. อบต.เวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

Share