โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วยนตำบลเวียงทอง ได้นำคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

DSCN1265 DSCN1292 DSCN1299 DSCN1417

Share