การประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

_DSC0028 _DSC0034 _DSC0043

Share