การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

_DSC0002 _DSC0015 _DSC0024

Share