เขียนลายบาติกบนผ้าหม้อห้อม

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมนางเกษณี ชื่นบาน เลขานุการนายก ได้ร่วมทำกิจกรรมเขียนลายบาติกบนผ้าหม้อห้อม ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เขียนลายบาติกบนผ้าหม้อห้อม เขียนลายบาติกบนผ้าหม้อห้อม เขียนลายบาติกบนผ้าหม้อห้อม

Share