ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

Share