ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

Share