ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 2
ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ลงวันที่ 14  ตุลาคม 2558

Download (PDF, 219KB)

Share