พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

Share