เตรียมพร้อมสำหรับงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด และ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณ ท่าน้ำยม วัดทองเกศเก่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 นี้

_DSC0127 _DSC0050 IMG_4550 _DSC0134 _DSC0087 _DSC0012

Share