ประชุมประจำปี 2558 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ

     เมื่อวันที่ 2 ตุุลาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดการประชุมประจำปี 2558 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยร่องผา หมู่ที่ 8 ต.เวียงทอง พร้อม นายอู๊ด ชื่นบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ หัวหน้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยร่องผา หมู่ที่ 8 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประชุมประจำปี 2558 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ประชุมประจำปี 2558 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ประชุมประจำปี 2558 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ

Share