การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2558

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง     โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ2559 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2558 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2558

Share