กิจกรรม BIG CLEANING “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” ตามหลัก 7 ป.

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง พร้อมพนักงานตำบลเวียงทอง และชาวตำบลเวียงทอง ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรม ณ แม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง กิจกรรม BIG CLEANING “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” ตามหลัก 7 ป. ได้แก่ 1.ปิดฝา 2.เปลี่ยนน้ำ 3.ปล่อยปลา 4.ปรับสภาพ 5.ปฎิบัติ 6.ปลอดขยะ และ 7.ป้องกันยุง ปฎิบัติให้ครบ 7ป. จนเป็นนิสัย จึงสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างแท้จริง

กิจกรรม BIG CLEANING "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ตามหลัก 7 ป กิจกรรม BIG CLEANING "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ตามหลัก 7 ป กิจกรรม BIG CLEANING "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ตามหลัก 7 ป กิจกรรม BIG CLEANING "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ตามหลัก 7 ป

Share