โครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง อสม.หมู่ที่9 และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เดินทางไปอบรมศึกษาดูงานโครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยตำบลเวียงทอง ณ บ้านทุ่งศรี หมู่ที่3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะดำเนินการให้ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง เป็นพื้นที่นำร่องของตำบลเวียงทอง

โครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย. โครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย. โครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย. โครงการณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย.

Share