โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ราษฎร

     เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ราษฎร ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงทอง และได้ร่วมเรียนรู้ การทำข้าวเหนียวมูน 4 หน้า คือ หน้าสังขยา หน้ากุ้ง หน้าปลา และหน้ามะพร้าว โดยมีวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในตำบลเวียงทองครั้งนี้ด้วย

_DSC0213_DSC0201_DSC0229 _DSC0130 _DSC0117 _DSC0118

Share