ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนร่วมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนร่วมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ประชาชนหรือองค์กรทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา บก.ทบ.
ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการกองทัพบก” บัญชีกระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี ๐๗๗-๑-๐๗๔๗๔-๗
ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๗๕๘๑-๔

 

Share