วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้ร่วมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ โครงการวันสำคัญ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หลังจากนั้นได้มีการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ แม่ดีเด่นประจำปี 2558 ก่อนจะมีการมอบดอกมะลิจากลูกๆให้แก่แม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ความรักจากลูกและแม่ที่มีให้กัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและสำนึกในพระคุณของแม่ผู้เป็นบุพการี

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 IMG_3703 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 _DSC0165

Share