โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน สามารถกำจัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลเวียงทอง

Share