โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ร่วมนำเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ถวายวัดในตำบลเวียงทอง จำนวน 7 วัด เพื่อใช้ในวันเข้าพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษา

Share