ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

ประกาศสอบภารโรง โรงเรียนอนุบาลอบต.เวียงทอง

Share