คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม รองนายก เลขานุการนายก ได้เดินทางไปตรวจดูโครงการ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแม่น้ำยม เพื่อแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่งและร่องน้ำตื้นเขิน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาน้ำ ที่ 7 จ.เชียงใหม่ (กรมเจ้าท่า) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอ

คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม

Share