โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คุณครูโรงเรียนอนุบาล ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมเดินขบวนถือป้ายต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมฟังการอบรมจากวิทยากรทั้งสองท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

Share