ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อม นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสูงเม่น นายวิทิต เที่ยงไทย ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น ได้เดินทางเยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่ 5 พร้อมกราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของชาวตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และประชาชนในตำบลเวียงทอง ให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการได้เชิญร่วมโครงการเทศกาลทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อภิกษุสามเณร ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมวัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง

Share