สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบต.เวียงทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบต.เวียงทอง
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เสียหายทั้งหลัง
ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 2 ราย
1. นายประชัน มุดเจริญ
2. นายสุพจน์ ตันยง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบต.เวียงทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับ อบต.เวียงทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

Share