ประกาศกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ ดังนี้คือ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ

Share