ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

อบต.เวียงทอง ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42 ปีพุทธศักราช 2558 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาส ภากาชาดไทย
โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงดังกล่าว

ในการนี้อบต.เวียงทอง จึงขอเรียนเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้
ด้วยการแสดงความจำนงร่วมรับบริจาคเงิน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
กองทัพเรือมีความยินดีขอเชิญเข้าเฝ้า เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกในงานนี้ด้วย

ท่านที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่
– ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42” เลขบัญชี 115 – 2-20452-3
และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 0 2475 5557 (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของท่านให้ชัดเจน)
– หรือส่งเงินทางธนาณัติ สั่งจ่าย “กรมการเงินทหารเรือ” ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42 (ฝ่ายหารายได้)
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. 0 2475 3081 โทรสาร 0 2891 1826

n20150fff630103732_42863

Share