พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการหล่อเทียนพรรษาตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องใน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.เวียงทอง พุทธศาสนิกชนและนักเรียนตำบลเวียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2558

Share