จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายก อบต.เวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.เวียงทองได้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ วัดน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง โดยเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
Share