อบต.เวียงทอง ขอเชิญร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

อบต.เวียงทอง ขอเชิญร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
ในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ วัดน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

Share