โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้จัดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข. คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฎิบัติ และขัดล้างไข่ยุง ทุกสัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง เป็นประธานเปิดพิธี พร้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงทอง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

            11702840_830893890341069_7387807463632656513_n

11665622_830894593674332_6617062271877209820_n

11403023_830894750340983_2032675712734006051_n

11140758_830893657007759_103885930088459393_n 11701156_830894057007719_2706206615142883217_n 11053102_830893770341081_3185916424335052238_n 11403046_830894207007704_8219505917678076670_n

11666053_830895993674192_4080346064987255173_n 11539627_830895923674199_8865195214836158264_n 11235812_830896587007466_1223372089705902072_n

1610951_830895207007604_2785021618167105358_n 10995613_830894333674358_5901144853798241581_n 11036572_830894557007669_6150978138892813513_n

Share