โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 08.20 น. นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง พร้อมชาวเกษตรกรได้เดินทางไป หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง ในโครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกร ที่จะใช้พื้นที่น้ำในการเกษตร

12921 12922 12923 12924

Share